11 thoughts on “Lại tiếp tục 1 sự lựa chọn nữa cho anh em đam mê

  1. Thích Thanh Tâm ở chỗ là nhiệt tình trả lời câu hỏi lẫn comment. mình vẫn đang tìm ampli Accuphase và loa Tannoy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *