40 thoughts on “LÁ XA LÌA CÀNH – LÊ BẢO BÌNH ( DEMO )

  1. Có ai chờ bài này cả tháng như t không. Chắc chắn bài này ra t hát điệp khúc hay lắm. 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *