2 thoughts on “Kỹ thuật trồng Hướng Dương cao cho nhiều hoa

  1. Mình mới trồng hồi chiều định cây đc 5 cập lá là mình sẽ ngắt dọt. mà mình sợ hoa ra trễ sẽ ko ngay tết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *