5 thoughts on “ky thuat trong hoa hai duong za hoa vao dip tet

  1. Chào bạn bạn Mình muốn hỏi Hỏi với face bạn quay ai trên clip hồng trà đó với giá bao nhiêu tiền một cây II Địa điểm bán ở đâu Mình muốn mua mấy cây mà không biết chỗ bán cho mình biết với nhé

  2. Như lzz . trồng thế thằng trẻ con cũng làm dk . đang tìm cách chăm sóc mà ra cái vi deo này phí mấy phút cuộc đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *