3 thoughts on “Kỹ thuật nuôi tôm lúa luân canh theo VietGap

  1. Em o k giang noi tom su trong lua nhung bi rong dA vung nhiêu loi thúc nhung không che rong a em co cạch nao chi em voi ??

  2. Bà con sóc trăng + bến tre ( tỉnh khác e cũng có hỗ trợ) có nhu cầu mua tôm giống, bên e có cung cấp cả sú lẫn thẻ kèm khuyến mãi hấp dẫn theo từng tháng. Liên hệ Mỹ Châu 0907.033.459 – 01654.209.746

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *