27 thoughts on “Kỹ thuật nuôi rắn hổ hành hiệu quả cao

  1. Rắn này cho hỏi ngoài bắc có phải hổ mang chì ko tối soi đèn vào người nó ánh màu ánh kim phải ko

  2. Có ai thấy mấy con vịt de thương hok.. tội nghiệp quá thà đừng cho nó ra đời.. con người vì lợi ích mà tàn bạo quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *