7 thoughts on “Kỹ thuật nuôi Gà ta thả vườn

  1. bán máy ấp trứng gà mini ấp được 80 trứng . tỉ lệ nở trên 95% ai cần lh 0976036615

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *