14 thoughts on “Kỹ Thuật Chăn Nuôi Bò Thịt

  1. Bo hoi , thit bo , bo giong o VN coi nhu mac nhat the gioi ( vi phai nhap cang so luong lon ) , the ma nong dan VN sieng nang , gia nhan cong re van lo dai dai , “ lo truong ky khang chien “ ? DM kho cho nong dan Viet !!!

  2. chuyen kinh danh mua ban bo giong cac loai.
    sdt :01687997919
    chung toi se tu van cho cac ban..
    giá cả hộp lý. nuôi có lời cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *