Cây hoa hồng ngoại trồng lên chậu, sau một thời gian cần được chăm sóc bón phân để cây có đủ dinh dưỡng. Mỗi giai đoạn phát triển của cây lại có chế độ bón phân khác nhau. Nếu quy trình bón phân không đúng cách cây sẽ không đủ dinh dưỡng và có thể gây chết cây.

* Đăng ký 3NTV:
* Facebook:
* Xem lại chương trình tại Website:
* Tổng đài tư vấn nông nghiệp: 19006145

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

6 thoughts on “Kỹ thuật bón phân cho cây hoa hồng ngoại trồng trong chậu

  1. Ôi, thạc sĩ gì mà nói ngọng L (lờ) N (nờ) như người Hà Lội. Đúng là đội ngũ "học giả" của lò anh Nhạ ngọng bộ Dục

  2. Không nói phần gì hết vậy mà cũng nói nói mà dấu nghề không có tận tình chỉ dạy nói hoa loa chán tận cổ dep mẹ nó đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *