2 thoughts on “(KTVN)Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN mới nhất

  1. Nộp Tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNCN nhưng ko phát sinh số thuế phải nộp thêm thì có bị xử phạt hành chính ko?

  2. Em làm giống anh mà hệ thống vẫn báo
    Cảnh báo: T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 89. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'ct07'. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":caNhanNNUQQT}' is expected.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *