11 thoughts on “Kĩ Thuật Sửa Xe Đạp Điện(Bệnh thường gặp) phần 15

  1. Tớ không có quan tâm tới nội dung , hình thức của video. Chỉ ủng hộ đồng nghiệp ,đồng hương… tớ đang gặp khó khăn nhất việc … thu tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *