10 thoughts on “KHÁM PHÁ BÊN TRONG CĂN HỘ 10 TỶ TẠI SUNRISE CITY CÓ GÌ ?

  1. Thì ra giới nhà giàu sống như vậy.🤣. Nhờ chú mà cháu được biết thêm nhiều điều về cuộc sống của những người nhiều tiền. Làm động lực để cố gắng nào các bạn.

  2. Vây " Trốn Nợ " cô gắng đâu tư rôi cố thủ trong mây khu nay đc nè chú Nguyễn Phan ha. chủ nợ khó kiếm…kakaaa. Chuc cô chú sức khoẻ..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *