Khái niệm và vai trò của Marketing Mix đối với Doanh nghiệp
====================================================

Marketing mix (marketing hỗn hợp) là sự phối hợp hay sắp xếp các thành phần của marketing sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp nhằm củng cố vững chắc vị trí của doanh nghiệp trên thương trường.

====================================================
Xem chi tiết:

======================================================

Website:
Hotline: 096.999.1080
Email: [email protected]
Fanpage: , chiến lược marketing mix của coca cola.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://keshadaily.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *