25 thoughts on “Kết Thúc Rồi Sao Tim Vẫn Đau | Nhạc Buồn Thất Tình | Nghe Xong Nước Mắt Sẽ Rơi

  1. Đúng tâm trạng,buồn thật…k thể giữ dc những gì k thuộc về mình.Hãy mạnh mẽ mà bước tiếp cho dù con đường phía trước đầy chong gai.

  2. 11n kê tư ngai e đê ng y ơ lai môt minh theo chg vi chư hiêu ma tiêm e đao nươc mât cư gơi a co hiêu cho e kg a o xlg😢😢😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *