2 thoughts on “KARAOKE TRÍCH ĐOẠN NỔI OAN HOÀNG HẬU (SC)

  1. cái đoạn có câu:" cần thẩm tra xem ai bày tánh tham…" là có 1 câu vọng cổ của người ăn cắp hát, rồi điều tra xong mới tới câu :"em gây sai lầm thì nguyện mang không than van, mong sao mẹ hiền từ tâm, thứ tha lỗi lầm vừa qua, phò mã,…hồi hôn dứt câu tình chung, trọn đời em, sẽ chôn thay chốn hoàng cung, mối duyên ban đầu, vì nàng chia đôi, trời ơi thân mẫu, triều nguyên quốc thứ cung hoàng phi, nay phải ra thân nô tỳ, đội đèn ca vui, khó trao nhau lời yêu…" xong mới tới câu :"thiếp sẽ tự xử để đền tội rẻ khinh…" đó. AD thiếu đoạn này rồi, đoạn đó hay nhất trong phần này mà, huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *