#bethanthong #nhachoaloiviet #dotakhongdonang #songvongxuyenhoabingan
———————————————————————————————————–
Nhạc gốc: Sông Vong Xuyên, hoa bỉ ngạn (忘川河彼岸花)
Nguyên xướng: Uy Tử ft A Hạ (威仔、阿夏)
———————————————————————————————————–
Bài hát: Độ ta không độ nàng
Lời Việt: Tuyên Chính
Tone: Nam
———————————————————————————————————–
Chủ sở hữu nhạc beat: The Orchard Music
———————————————————————————————————–
Video karaoke: BÉ THẦN THÔNG
———————————————————————————————————–

LỜI BÀI HÁT

Version 1:
Bỉ ngạn hoa,
năm ấy ta chẳng thấy nàng
Hỏi cố nhân
mấy kiếp luân hồi vừa qua
Ta cúi đầu
vì Phật chỉ muốn độ ta
Hoa rơi càng khẽ,
câu kinh hôm nay phũ phàng

Bỉ ngạn hoa,
năm ấy ta chẳng thấy nàng
Ngày tháng qua,
ta cũng không còn tụng kinh
Đứng trước Phật,
trả lại người áo cà sa
Nơi đâu có nàng,
nơi ấy mới là nhà

Version 2:
Chốn Vong Xuyên hoa rơi bấy lâu
Một đoạn sinh tử luân hồi không tách rời
Trong trần gian (trong trần gian)
còn thấy đâu (còn thấy đâu)
Mộng xưa ta cuốn theo bạch y

Ý lưu trên đôi mi tháng năm
Hồng trần không thể tương phùng như lúc đầu
Ta chỉ hận (ta chỉ hận)
là đã buông (là đã buông)
Để nàng mãi chôn chân trong nơi Hoàng Tuyền

Bỉ ngạn hoa,
năm ấy ta chẳng thấy nàng
Hỏi cố nhân
mấy kiếp luân hồi vừa qua
Ta cúi đầu
vì Phật chỉ muốn độ ta
Hoa rơi càng khẽ,
câu kinh hôm nay phũ phàng

Bỉ ngạn hoa,
năm ấy ta chẳng thấy nàng
Ngày tháng qua,
ta cũng không còn tụng kinh
Đứng trước Phật,
trả lại người áo cà sa
Nơi đâu có nàng,
nơi ấy mới là nhà

Version 3:
Bỉ ngạn hoa,
năm ấy ta chẳng thấy nàng
Hỏi cố nhân
mấy kiếp luân hồi vừa qua
Ta cúi đầu
vì Phật chỉ muốn độ ta
Hoa rơi càng khẽ,
câu kinh hôm nay phũ phàng

Bỉ ngạn hoa,
năm ấy ta chẳng thấy nàng
Ngày tháng qua,
ta cũng không còn tụng kinh
Đứng trước Phật,
trả lại người áo cà sa
Nơi đâu có Phật,
nơi ấy không gặp nàng

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *