Ô Long nay đã có vị chanh mới!

Trà Ô Long Tea+ hân hạnh giới thiệu sự kết hợp hoàn hảo Justatee & Phương Ly. Vậy thì Chanh Ly có muốn theo Long Justatee không?

THEO ANH KHÔNG? JUSTATEE X PHƯƠNG LY | OFFICIAL MV

A project by Tea+plus and Yeah1 Network

Composer: JustaTee
Music: BeeBB
Starring & Vocals: JustaTee, Phương Ly

Directed by Bowiestudios
Director: Zooyeong Jeong
Assistant Director: Jaeyoung Jung
Producer: Soulie
Co-Producer: Jaehong Park
Assistant Producer: Dat Huynh/ Tai Thuong
Director of Photography: Ngo Minh Nghia
1st: Trang Cong Minh
Focus Puller: Nguyen Minh Tien
Gaffer: Nguyen Minh Phung

Art Director: Van Le
Set decorator: Hai Do
Editor: Jason Le
Colorist: Do Kim Nhat
VFX: Alipo Creative Studio
Graphic: ZeroZ
Equipment: PSVN
Photographer: Ky Anh Tran
BTS: Vy Lam
Choreography: Quang Dang

Stylist: Kaylee Hwang
MUA & Hair: Qui Doan, Anna
Make up Justatee: Dang Vy

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

35 thoughts on “JUSTATEE X PHƯƠNG LY | THEO ANH KHÔNG? | OFFICIAL MV

 1. Anh là Nước…em là Chanh vậy thằng Ô long là ai đâu?? Anh là nước sao k cầm chai nước suối mà cầm nhầm ôlong kì quá!!!

 2. ㅊㄷㄹㅂㅍㄱ로혀ㅑㅈㄱㅁㅍㄷㅊ우ㅗㄹ죻ㅇㄷㅅㅎㅎㄴㄲ조ㅓㄹㅅ라ㅏㄹ쵿ㅇㅁㅎㅎ교ㅛㅁㄹㅅ
  ㅇㄴ폏고ㅛㅗㅅㅈ고ㅕㅇ뇨모홈ㄷ윧ㄱ솦ㅍㅇㄹㄷㅎㄴㄱㅎㅁ촞ㅈ류룧ㄷㅇㅎㄴㅎㄱㅁㅍㄹ횬ㅁㄴㅈㅂㅎㄷㅍ홍ㄱㄹㄷ죻ㄹ퓾ㅁㅎㄱㄹㅎㅂㄷㄹ휴ㅕㅑㅗㅠㄹㅎㄷㅅㄱ

 3. 소호ㅑㅓㅈ촞ㅅㄱ오호셧육ㄷㅅㅍㄴ굑
  ㄹㅎ귣ㅎ뎌혀곻ㄷ겨쇼ㅑㅠㄹㄷ숒ㅎㄷ조ㅗㅗㅅㅎㅅ교ㅛㄹㅎㄷㄱ
  ㅍㅇ옆ㅎㄹㅇ켜ㅗㅠㅍㅁㄷ
  허ㅑ혻도ㅑ츄ㅓㅇ햐ㅠㄷㄱㅈㅎ퓨롤ㄹㅍㅇㄱㅅㄹㄴㅎㄴㅍㄴ고호ㅗㅠㅜㅜㅈㄷㄹ홏ㄹㅇㄹㅇㄹㄹㄱㅅㄷㅁ
  ㅍㄴㅋㄱ포ㅕㅑㅕㅗㅇㅇ똑소ㅗㄹㅎㄱㄴ도ㅕ
  ㄹㅇㄹ홀노어ㅠㅗㅇㅎㄱㅅㄹㅇ뇨ㅛㅗㅊ녀ㅛㅇㅋㄹ햗묘ㅛㅋㄹㅁㄴㄱㅎㅁ요셯ㄱㅇㄱㄴ혀ㅗㅑ흄ㄷ교ㅕㅎㄱㅍ슈호ㅛㄱ도ㅗㅓㅠㄹ조ㅗㄷ슣도ㅕㅎㄷ렿ㅈㄷ굟ㄴ
  ㅍ오ㅕㄴ유ㅕㅗㅅㄱㅇ
  ㅊㅇㄹ풏ㅇㄹ허ㅜㄴㅁ며ㅛㄸ롣ㄴ며ㅕ퓽너ㅗㅍ
  ㄹㅇㅇ퓨ㅑㅓ온ㄱ며ㅛㅑㅠㅎㄹ여옿ㄱ댜며ㅐㅕㅠㅗㅜㅗㅇㄹㅎㄹㄷ겨ㅛㅗ론ㄴㅅㅇㅎㅎㄷㅇ루홒옹ㅇㄹ푸ㅕㄱㄹ너오ㅕㄹㄹㄱ쇼ㅛㅣㅏㅡㄴ뎌샤ㅜㄴㄷ그,요ㅛㄱㄷㄴㅎㄹㅎㄹㅅ

 4. Cris devill gamer mai quỳnh anh cặp đôu buồn cười xem thì biến thành quà chảnh thiệt chảnh haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *