7 thoughts on “IP5S Có sóng nhưng không gọi đc

  1. máy mình cũng bị nhưng vậy. có sóng nhưng ko nghe gọi đc, máy ko dùng nhưng vẫn nóng và hao pin rất nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *