Video này hướng dẫn các bạn cách tạo báo cáo, sau đó quản lý và gửi các báo cáo đó trên chương trình Tổng kế toán Kho bạc.
Mọi thắc mắc vui lòng comment dưới đây hoặc xem thêm tại web: nhé, hướng dẫn báo cáo tài chính.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *