3 thoughts on “Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 Phần 1

  1. Anh cho em hỏi :
    Người lao động ký hợp đồng >3 tháng , nhưng có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế TNCN , thì người lao động có cần phải làm giấy ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay ko ?
    Công ty em có khoảng 6000 lao động , em định chỉ những ai đến mức phải đóng thuế tncn thì em mới cho họ làm ủy quyền , và quyết toán thay trên phụ lục 05-1 ạ , em làm vậy có được ko ạ ?

  2. anh ơi, e tưởng ăn ca được 730k từ đầu năm chứ, khoản 4 có nói rõ là : các chế độ được áp dụng từ 011/01/2016 mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *