17 thoughts on “Hướng dẫn nuôi cá lóc con mới bắt về nuôi sao cho hiệu quả

  1. Anh cho em hỏi, sao cá lóc mới mua dìa được tuần tuổi cứ chết rai rai chết miết anh? A có biện pháp nào chỉ e với? E mới tập nuôi.

  2. Cá lóc bắt về thả xuống nước nó cứ nhảy khỏi mặt nước hoài, rồi chết. A Cho hỏi phải sử lý sao a?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *