27 thoughts on “HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC VẼ ÁO CƠ BẢN TRONG KỸ THUẬT CẮT MAY

  1. chi oi. e tu hoc o nhà nen xem vi deo rất khó hiểu. chi co thể gửi cho e một bai viết bang tay k ạ .
    e cảm ơn chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *