8 thoughts on “HOT:Thượng úy C.A Thái Nguyên Ném xúc xích và tát nhân viên khiến mn phẫn nộ mới nhất

  1. CÓ THỂ THƯỢNG ÚY NÀY SẼ BỊ KỶ LUẬT BẰNG HÌNH THỨC KIỂM ĐIỂM RÚT KINH NGHIỆM, CHỈ THẾ THÔI . OK.

  2. CƠ QUAN CÔNG AN PHẢI KIÊN QUYẾT LOẠI CON NGƯỜI VÔ ĐẠO ĐỨC, VÔ VĂN HÓA NÀY RA KHỎI NGÀNH CÔNG AN THÌ MỚI YÊN LÒNG DÂN, NẾU GIỮ LẠI CHỈ LÀM Ô NHỤC VÀ MẤT LÒNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *