12 thoughts on “Học làm món ngon – Bánh tráng Lụi Tây Nguyên

  1. Cái này của kênh thèm mà, để mặt cười che mất nguồn của người ta rồi, lấy clip của người ta thì phải tôn trọng chút chứ, chắc muốn lấy của clip của người ta để biến thành của mình đây mà

  2. Cho e hỏi nếu mình không muốn ăn chua thì thay vì khỏi bỏ nước me mình bỏ gì để nước có thể loãng vậy ạ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *