3 thoughts on “Học kế toán ONLINE trên phần mềm Excel – Nghiệp vụ mua hàng nhập kho – #3

  1. thầy ơi phần mềm này giống với phần mềm thầy chỉ và giảng ở tự thiết lập phần mềm Excel không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *