29 thoughts on “Hoàng hậu không đầu_part 2/5

  1. Đúng như bạn nói, cô TTT hát hay mà, vì thế hệ sau nên không thể so sánh với Bác Minh Vương Lệ Thủy được, nhưng đối với cải lương Việt Nam hiện tại thì rất hay, thế hệ bây giờ thì càng không thể bằng được.

  2. Cô TTT hát hay vậy mà..có một só người cứ chê..nếu cô nghe thì buồn..cô cống hiến rất nhiều vào kho tàng cải lương Việt Nam đó..yêu cố nhiều lắm

  3. Cô TTT đóng kịch thì hay nhưng ca CL thì dở lắm, giọng chả có gì đăc biệt, ko thể bằng thế hệ CL vàng như cô Lệ Thủy, cô Mỹ Châu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *