Hoàng Hậu Hai Quê Hương – Phần 7Vở cải lương kể về Hồng Loan – người con gái nước Tấn, được mệnh danh là hoàng hậu hai quê hương khi về làm vợ vua Liêu trong khi cuộc chiến Tấn-Liêu đang diễn ra khốc liệt. DVD có sự tham gia của Minh Vương, Thoại Mỹ, Vũ Linh, Phượng Mai và một số diễn viên khác.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

6 Comments

  1. khang nguyen August 14, 2019
  2. Ha Tong August 14, 2019
  3. Phùng Hồng Hà Mi August 14, 2019
  4. 黎玉幸 August 14, 2019
  5. Utbaodien HD August 14, 2019
  6. Ha Tong August 14, 2019

Leave a Reply