Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua – Hát trong thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ lên Trời 16-8-2015 – Bổn Mạng Ca đoàn ĐMHCG, tại thánh đường các Thánh Tử đạo VN vùng Montréal.
Lĩnh xướng: Kim Anh.
Violin: Danh Sơn – Guitar: Hữu Trí – Organ: Xuân Tú –
Thâu video: Bùi Võ – Thực hiện video: JB-Hùng Nguyễn

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *