26 thoughts on “[ HOÀ với HẢI Ep.2 ] Cover Hết Thương Cạn Nhớ – Đức Phúc

  1. Yêu hòa ❤❤. Đúng là ca sĩ hát có khác chứ k phải giờ chỉ cần cover cầm mic lên là ca sĩ còn i hát live cu như đúng rồi 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *