3 thoughts on “HOA THU HẢI ĐƯỜNG HOA ĐẸP RẤT DỄ TRỒNG: GIỚI THIỆU VÀ CÁCH CHĂM SÓC

  1. A cho e hỏi e có cây nhưng dạo này lá nó cứ bị thối rụng hết trơ cành là bị dì hả a? Giúp e nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *