One thought on “HÒA TẤU PIANO NHẸ NHÀNG SÂU LẮNG – Nhạc Không Lời Tuyển CHọn Hay

  1. Âm nhạc- cảm nhận và mới đến cảm xúc. con đường kia với những hàng cây thật đẹp, có lẽ Việt Nam 100 năm sau có được hàng cây như vậy không? không ai quan tâm đâu nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *