18 thoughts on “Hẹn giờ báo thức trên Windows 10 (How to make an alarm in Windows 10)

  1. Đã Sub cho bạn thứ 105; Sớm đạt chỉ tiêu nhé
    Vui lòng Sub lại mình- ^ ^

    Bạn nào Sub chéo vui lòng Sub và báo lại nhé 🙂 Tks cả nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *