33 thoughts on “Hành trình của Jun Phạm làm đạo diễn phim ngắn MÁY BAY GIẤY

  1. Chị Quầy đây Jun ơi! Bến Tre quê chị Chi đó em! Bữa nào về Ba Tri chơi nhé, Kẹo hay về lắm!
    ❤️❤️❤️❤️❤️

  2. Hello 👋👋Jun Phạm và Ekip 😍🥰😘❤❤❤❤ …tất cả đều vui khỏe hoàn thành nhiệm vụ nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *