6 thoughts on “GOBO-GUITAR nhạc chế chacha gl chiến gobo vs thảo chùa

  1. Thảo chùa ơi mấy đứa bây chơi như vầy hộp ý với rồi đả quá thích quá 💛💛💛💛👍👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *