– Thương hiệu số 1 trong đào tạo nghiệp vụ xây dựng: Quản lý dự án, định giá, tư vấn giám sát, dự toán, khối lượng, thanh quyết toán
– Sản xuất kinh doanh phần mềm tự động hóa tính toán kinh tế và quản lý xây dựng
– Tư vấn đầu tư xây dựng công trình, tư vấn lập và quản lý chi phí
– Đào tạo, cung ứng việc làm trong lĩnh vực xây dựng, quảng cáo, công ty giá xây dựng.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *