6 thoughts on “Giao lưu cây đinh lăng nếp cây đinh lăng cây được 10 năm rồi nhe ae?

  1. Cây Đinh lăng rất đẹp, chơi bon sai hay lắm đó bạn, ngâm rượu cũng rất tốt. Cảm ơn bạn đã chia sẻ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *