24 thoughts on “Giấc Mộng Ca Sĩ (Parody) – Vanh LEG (Hoa Vanh)

  1. Đeq trai qua😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  2. I love vanh😍😍anh vanh đẹp trai quá ! Khi nóng anh vanh đẹp dai quá trời luôn 😍😍😍😘😘😘💜💜💜💞💞💞💝💝💝💗💗💗💖💖💖💕💕💕💘💘💘💓💓💓

  3. Giấc mộng ca sĩ rất hay tụi mình mới làm video cover mọi người qua xem ủng hộ mình với nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *