13 thoughts on “GHÉP CHI CÂY DUỐI – BONSAI VN

  1. Hóng video cành phát triển , chứ ghép như kia ngược chiều của cây thì sao mà dẫn được chất đến cành

  2. Cho mình hỏi nay cái cây duối mình trồng dược 8 tháng rồi .khi nao thi co the thay doi chat trong tu cat chuyen sang sơ dừa duoc vậy bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *