GĐ Đoành Thanh Giang cùng vợ Trương Thị Quý (Dân oan Đồng Nai) Đã sống lưu vong tại Hanoi đã 6 năm.Kênh TIẾNG NÓI CÔNG DÂN tổng hợp các người yêu nước VIỆT NAM toàn thế giới.

Liên quan:

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply