5 thoughts on “Gặp Lại Người Cũ (New Version) – LƯƠNG GIA HÙNG | Nhạc Buồn Hay Nhất Dành Cho Người Thất Tình

  1. Tình cũ không đi sao có tình mới nhưng tình cũ vẫn đẹp hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *