36 thoughts on “Gà tre đá của tony Đã đẻ trứng, và Những cách Nuôi gà đẻ trứng ty lệ đậu cao

  1. Mình đã hỏi giá anh Tèo rồi bạn, anh ấy nói gà còn nhỏ quá với ảnh nói mình hỏi bạn bao nhiu một cặp để anh ấy biết chia mình, mình Trịnh Lâm Trường (tỉnh Hậu Giang)

  2. Đã quá chừng nào mà có gà tre con đăng lên he rồi tặng cho em 1 cập nuôi he anh phái qúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *