Lyrics: Round Ball
Musician: Pham Trong Cau

The round ball is the pretty ball
In the middle of the green grass, shadow star standing alone
Have to stand alone because the ball is not good
All day playing around, you laugh
The round ball is the pretty ball
In the middle of the green grass, shadow star standing alone
Have to stand alone because the ball is not good
All day playing around, you laugh.
=================

Lời bài hát: Quả Bóng Tròn
Nhạc sĩ: Phạm Trọng Cầu

Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh
Giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình
Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan
Suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh
Giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình
Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan
Suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *