8 thoughts on “File kế toán Phan Thinh QD 48 Version 2 1

  1. sử dụng được file bạn hãy tắt file đi và vào youtbe gõ cách kích hoạt macro (chọn phiên bản office của máy bạn) sau đó mở lại file và đăng nhập tài khoản admin pass phanthinh

  2. office phải là bản full không rút gọn và kích hoạt chế độ macro thì file hoạt động bình thường.

  3. link tải : https://www.facebook.com/download/710236989039594/File%20K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20Q%C4%90%2048%20Phan%20Thinh%20Version%202.1.0.rar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *