Nội dung
+ Lập, in phiếu thu chi hàng ngày
+Tự động lập các báo cáo theo thời gian chọn
+báo cáo tổng hợp-chi tiết các khoản thu chi
+ Sổ quỹ
…………………….
LH: [email protected]
Hotline:094.199.4397-0935.723.331
Thêm nhiều phần mềm thiết kế từ EXCEL tại
, báo cáo thu chi tài chính.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *