Em Lỡ Thôi À – Trần Quang Hùng lần đầu Cover Hit mới của Dương Triệu Vũ theo yêu cầu tại Bùi ViệnMV gốc Mặc dù, nghề hát rong chưa gây được thiện cảm cho nhiều người, nhưng những “ca sĩ đường phố” không buồn, mà…

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply