2 thoughts on “Em có nhớ những ngày mưa đó? Binie

  1. hello chủ kênh nhé, mình co thể xin info của bạn được không, mình cũng đag chơi rap và mình cũng muốn tìm 1 bạn làm chung với mình. Hy vọng đọc dc những dòng này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *