18 thoughts on “Đường bao biển Vinhomes

  1. Biệt thự ven biển cái nào chả vài chục tỷ – chạy dọc 7km từ cột 8 đến bến phà cũ chắc cũng có đến vài ngàn chứ chả ít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *