5 thoughts on “Đừng Nghe Bạn Sẽ Bật Khóc và Nghiện Mất Thôi – Nhạc Buồn Thất Tình Dành Cho Người Mới Chia Tay

  1. Lúc này đây tôi chỉ muốn, khóc và khóc thật nhiều. Tôi khóc vì nhạc buồn thôi không vì ai đâu, thật đấy . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *