9 thoughts on “Dự án giới thiệu Quy hoạch Hà Nội đến 2030

  1. Bán hết đất cho Trung Quốc thì sẽ giầu thôi mà, nợ công chồng chất đầu dân,cướp đất đai làm ăn sinh sống của dân để phân lô bán nền lấy tiền chia nhau lên thằng lãnh đạo nào cũng nhà lầu xe hơi. Lũ tham quan vô lại bán nước hại dân ,trình độ học vấn thì ít chỉ giỏi luồn lọt kéo bè kéo cánh vào cơ quan công quyền nhà nước để phá hoại đất nước.chứ chúng làm gì cho nước cho dân

  2. Sao không phục dựng lại tổng thể thành Thăng Long, để con cháu đời sau còn biết và tự hào về một thành Thăng Long hào hùng.

  3. chỉ là sắp xếp thôi mà, với tính trạng chính phủ hiện tại và tính trạng quan liêu đang giảm dần, tư tưởng người dân và chính phủ ngày càng lớn thì việt nam có 1 quy hạch tốt là điều rõ ràng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *