8 thoughts on “Đột nhập vườn Quất Bon Sai gần trung tâm Hà Nội .

  1. Quất quá đẹp không chê vào đâu được, tiếc rằng cháu không báo giá mỗi chum là bao nhiêu tiền ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *